Idzie.MY

Z książką przez Warszawę

gry terenowe idziemy warsztaty język polski zajęcia w terenie

Dlaczego Idzie.MY?

Idziemy z książką przez Warszawę, tworząc edukacyjną przygodę. Nasze grupy uczestniczą nie tylko w wycieczce, lecz także – a może przede wszystkim – w zajęciach w terenie, dzięki którym utrwalają wiedzę i umiejętności. Uczniowie odkrywają tajemnice miasta z perspektywy wybranych zagadnień podstawy programowej. Wzmacniają swój proces zapamiętywania dzięki wykorzystywanej przez edukatorów Idzie.my idei edukacji w przestrzeni czerpiącej z założeń neurodydaktyki.

Idzie.MY to efekt ponad 10 lat mojej pracy jako nauczyciel, egzaminator maturalny i przewodnik po Warszawie.                Połączyłam pasje i działam, odkrywając tajemnice miasta, ucząc o literaturze z perspektywy ŻYCIA literackiego. Przedstawiam szkolne treści jako część świata, dając szansę na ich lepsze zrozumienie.

Idzie.MY z książką przez Warszawę w formie:

spaceru

Idzie.MY tropem kogoś, kto istniał na kartach książek.
Szukamy domu, w którym mieszkał, kawiarni, w której bywał i ulic, którymi chodził. Uczniowie poznają książkę i świat z zupełnie innej perspektywy.
czas: 2-5 h
koszt: od 540 zł

gry terenowej

Zadaniem uczniów jest wypełnienie w kreatywny sposób miejsc niedookreślonych w fabule. Tajemnicze zadania pozwalają na aktywne zdobywanie wiedzy, powtarzanie treści czy utrwalanie fabuły, a przestrzeń gry doskonale motywuje uczestników do poszukiwania rozwiązań.

czas: 2,5-4 h
koszt: od 38 zł/os.

warsztatu

Zajęcia dzięki którym uczniowie nie tylko poznają sposoby osiągania określonych celów lecz także mogą je przećwiczyć i korzystając z powarsztatowych materiałów, wykorzystywać w późniejszej praktyce szkolnej.

czas: 1,5-3 h
koszt: od 38 zł/os.

Idzie.MY, ponieważ:

  • rozwijamy umiejętność odczytywania i interpretowania tekstów
  • pokazujemy nurty w literaturze i sztuce w żywej realizacji życia literackiego i przestrzeni miejskiej
  • rozbudzamy ciekawość świata i literatury
  • utrwalamy wiedzę i treść lektur
  • odkrywamy język polski jako najbliższy codziennemu życiu przedmiot szkolny

Dokąd Idzie.MY?

Przedstawione trasy są propozycjami.
Każda z wycieczek jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb grupy.
Istnieje możliwość skonstruowania trasy „na życzenie”. W przypadku wielu tematów istnieje możliwość zrealizowania zajęć w formie dostosowanej do potrzeb grupy: spaceru/gry miejskiej/warsztatu w szkole.

  Tam i z powrotem – gra na motywach Hobbita

  Wehikuł zabaw

  Kto tam? Warszawa

Na Placu Broni

  Romantyczna Warszawa (oraz Romantyczna Warszawa 2.0)

  Siódma wspaniała

  Co Wokulski w Warszawie robił?

  Warszawa w podróży

  Bajki i legendy Warszawy

  Akcja integracja

  Nowele pozytywistyczne

  Polsko-historyczny spacer maturalny

  Klasa w kulturalnej ekstraklasie

  Paryż Północy – Warszawa literacka w okresie XX-lecia międzywojennego

  Po schodach Muranowa – szlakiem Zdążyć przed Panem Bogiem

  Serwus! Idzie.my z odwagą – szlakiem Kamieni na szaniec

  Klasycyzm w Warszawie – z wizytą u króla

  Warsztaty w szkole

Oprócz tras, przy których zaznaczono opcję warsztatu, istnieje możliwość zorganizowania zajęć warsztatowych na terenie szkoły.

  warsztaty z technik efektywnego uczenia się

  warsztaty maturalne z języka polskiego

  warsztaty autoprezentacji i emisji głosu

  warsztaty psychologiczne z budowania dobrych relacji

  warsztaty lekturowe

Dane kontaktowe

Idzie.MY
Klaudia Mróz
tel. +48 507 700 544
e-mail: myidziemy@gmail.com lub zajecia@myidziemy.pl
Facebook, Instagram: idzie.my

Biogram

Idzie.My Klaudia Mróz

Jestem polonistką, egzaminatorką maturalną i logopedą pracującą w liceum od 2011 roku oraz licencjonowaną przewodniczką po Warszawie od roku 2010. Moje zamiłowanie do synkretyzmu polonistyki i varsavianistyki dało o sobie znać już na studiach, ponieważ temat mojej nowatorskiej pracy dyplomowej dokumentującej życie literackie młodopolskiej Warszawy brzmiał: Literatura publikowana na łamach jednodniówek warszawskich z lat 1890-1914.
O stolicy opowiadam z perspektywy książek, lektur szkolnych, motywów literackich i kulturowych. W pracy przewodnika uwzględniam nie tylko miejsca przedstawione w fabule, lecz także zwracam uwagę na problematykę, którą uczniowie powinni zapamiętać po omówieniu lektury.

Zapisz się na newsletter