Warsztaty w placówce lub w terenie.

  Warsztaty maturalne z języka polskiego

  Warsztaty autoprezentacji

  Warsztaty psychologiczne z budowania dobrych relacji

  Jak się uczyć, żeby się nauczyć

gry terenowe i spacery, które można zrealizować w formie warsztatów lekturowych na terenie szkoły:

  Wehikuł zabaw

Na placu broni

  Tam i z powrotem – gra na motywach Hobbita

  Siódma wspaniała

Zapisz się na newsletter