Szkolenia

Szkolenia

Jestem polonistką, logopedką i licencjonowaną przewodniczką po Warszawie. Szkolę w obszarze edukacji, efektywnej komunikacji oraz mentoringu zespołów i firm. Sama mówię o sobie, że jestem realistką nieustannie dryfującą w stronę optymizmu, dzięki czemu kilka lat temu odważnie połączyłam wiedzę, doświadczenie i pasję, tworząc własną firmę – Idziemy z książką przez Warszawę. Solidną porcją pozytywnej energii i motywacji dzielę się także podczas szkoleń, wierząc, że to jedna z tych wspaniałych właściwości, która się mnoży, gdy się nią dzieli.

Pracuję z ludźmi w każdym wieku, edukując w zakresie wielu tematów. Jeśli czujesz, że Twój zespół potrzebuje jeszcze innego szkolenia – porozmawiajmy, na pewno uda się wypracować właściwą formułę. W końcu wszystko to kwestia dobrze pomyślanego!

Kontakt w sprawie szkoleń: myidziemy@gmail.com

Jak uczyć, żeby nauczyć - dla rad pedagogicznych

Jak uczyć, żeby nauczyć

Szkolenie prezentujące praktyczne rozwiązania wobec zjawiska braku umiejętności uczenia się uczniów – wymienianego wśród największych wyzwań współczesnej szkoły. Aktualna wiedza na temat neurodydaktyki i warsztat konkretnych metod uczenia się i zapamiętywania przedstawione tak, aby każdy nauczyciel mógł sięgnąć po nie podczas lekcji swojego przedmiotu, stanowią dominantę kompozycyjną szkolenia.

– Szkolenie wyposażające zespół nauczycielski w wiedzę na temat sposobu funkcjonowania pamięci i pola uwagi współczesnego pokolenia oraz sposoby na uwzględnienie dynamiki zmian kulturowych silnie oddziałujących na uczniów w procesie dydaktycznym.

– Pomysły na wprowadzenie do lekcji nowej energii motywującej uczniów do uczenia się.

– Materiały ćwiczeniowe umożliwiające przekazywanie uczniom wiedzy z zakresu zarządzania sobą w czasie w sposób skorelowany z aktualnie omawianymi zagadnieniami podstawy programowej.

Szkolenie w zakresie autoprezentacji i emisji głosu - dla rad pedagogicznych

Szkolenie w zakresie autoprezentacji i emisji głosu

Szkolenie uczące, w jaki sposób wykorzystywać w procesie edukacji techniki coachingowe i managerskie, odświeżając tym samym swój warsztat autoprezentacji podczas prowadzenia zajęć.
W trakcie szkolenia omawiamy podstawowe elementy komunikacji
z Uczniami i koncentrujemy się na tych z nich, które stanowią o sukcesie
przekazu. Ćwiczymy techniki przykuwania uwagi odbiorców, budowania poczucia pewności siebie podczas wystąpień i oddziaływania na słuchaczy tak, by skutecznie ich aktywizować. Szkolenie wyposaża Uczestników w wiedzę na temat znaczenia prawidłowej emisji głosu i pozwala na trening umiejętności w tym zakresie, aby nie tylko zadbać o jedno z podstawowych narzędzi pracy nauczyciela jakim jest głos, lecz także wykorzystywać jego perswazyjną siłę.

Jak mówić, żeby nas słuchano? – dla rad pedagogicznych, instytucji, firm

Jak mówić, żeby nas słuchano

Szkolenie, którego materiał treningowy dostosowany jest do grupy odbiorczej, ale celem szkolenia niezależnie od grupy odbiorczej jest najważniejszy proces społeczny – skuteczna komunikacja. Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich zespołów pragnących poprawić komunikację wewnętrzną lub/i zewnętrzna – z uczniami; turystami; klientami.

– Praktyczne szkolenie dla nauczycieli, którzy chcą poprawić swoją komunikację z uczniami, aby lepiej rozumieć ich emocje, zachowania i świat obecnego pokolenia Alpha.

– Szkolenie idealne dla pracowników instytucji i firm, których usługi trafiają do zróżnicowanego grona odbiorców, wobec którego obecnie niezbędna jest umiejętność stosowania języka inkluzywnego.

– Zbiór praktycznych porad i tricków o charakterze językowo-logopedycznym oraz z zakresu wystąpień publicznych, które przydadzą się każdemu, kto mówi do innych – czyli każdemu.

Uczyć w przestrzeni – dla rad pedagogicznych, edukatorów

Uczyć w przestrzeni

Szkolenie Uczyć w przestrzeni to efekt mojego wieloletniego doświadczenia w pracy jako nauczycielka i licencjonowana przewodniczka po Warszawie, a także organizatorka zajęć terenowych dla szkół. Wiele z rozwiązań, po które sięgam podczas spacerów edukacyjnych czy gier miejskich znajduje wspaniałe zastosowanie również podczas szkolnej nauki – kiedy metodyka musi uwzględnić ramy 45-minutowej lekcji i sali szkolnej. Uczymy się i Idziemy!

– Jak oswoić przestrzeń, w której (się) uczymy?

– Z wycieczką po szkole – gdzie i czego uczyć?

– Uczenie w przestrzeni jako innowacja edukacyjna

– Triki i energizery lekcyjne

Mentoring dla firm i instytucji branży edukacyjno-turystycznej

Mentoring dla firm i instytucji branży edukacyjno-turystycznej

Współpraca ukierunkowana na edukacyjną wartość dodaną w biznesie. Skuteczna metoda pracy z zespołem, którego zadania dotyczą szeroko pojętego rynku usług, a ich efektywność wymaga wsparcia. Analiza indywidualnych warunków firmy i warsztat niezbędnych kompetencji miękkich. Szereg sprawdzonych rozwiązań w komunikacji z klientem dostosowanych do modelu biznesowego firmy.

– Wysokosprawczość i jej rozwój w firmie

– Jak walczyć z „wewnętrznym krytykiem” wśród zespołu

– „Klient nasz brat” i co z tym zrobić

Zapisz się na newsletter