Przedszkole i klasy 1-3

540-700 zł

Spacer

Idzie.my tropem kogoś, kto istniał na kartach książek.
Szukamy domu, w którym mieszkał, kawiarni, w której bywał i ulic, którymi chodził. Uczniowie poznają książkę i świat z zupełnie innej perspektywy.

2-5 godzin

Spacer

Wiek: przedszkole i 6+

od 38 zł/os.

Gry miejskie

Zadanie uczestników polega
na wypełnieniu w kreatywny sposób miejsc niedookreślonych
w fabule. Tajemnicze zadania pozwalają
na aktywne zdobywanie wiedzy, powtarzanie treści czy utrwalanie lektury, a przestrzeń gry doskonale motywuje uczniów do poszukiwania rozwiązań.

2,5 - 4 godzin

Eksploracja

Wiek: przedszkole i 6+

od 38 zł/os.

Warsztaty

Zajęcia, dzięki którym uczestnicy nie tylko poznają sposoby osiągania określonych celów, lecz także mogą je przećwiczyć i korzystając z powarsztatowych materiałów, wykorzystywać w późniejszej praktyce szkolnej/przedszkolnej.

 

1,5 - 3 godziny

W szkole lub terenowe

Wykład

Wiek: przedszkole i 6+

Klasy 4-8

540-700 zł

Spacer

Idzie.my tropem kogoś, kto istniał na kartach książek.
Szukamy domu, w którym mieszkał, kawiarni, w której bywał i ulic, którymi chodził. Uczniowie poznają książkę i świat z zupełnie innej perspektywy.

2-5 godzin

Spacer

Wiek: 10+

od 38 zł/os.

Gry miejskie

Zadanie uczestników polega na wypełnieniu w kreatywny sposób miejsc niedookreślonych w fabule. Tajemnicze zadania pozwalają na aktywne zdobywanie wiedzy, powtarzanie treści czy utrwalanie lektury, a przestrzeń gry doskonale motywuje uczniów do poszukiwania rozwiązań.

2,5 - 4 godzin

Eksploracja

Wiek: 10+

od 38 zł/os.

Warsztaty

Zajęcia, dzięki którym uczestnicy nie tylko poznają sposoby osiągania określonych celów, lecz także mogą je przećwiczyć i korzystając z powarsztatowych materiałów, wykorzystywać w późniejszej praktyce szkolnej.

 

1,5 - 3 godziny

W szkole lub terenowe

Wykład

Wiek: 10+

Szkoły ponadpodstawowe

spacer edukacyjny literacki szkoły ponadpodstawowe liceum technikum

540-720 zł

Spacer

Idzie.my tropem kogoś, kto istniał na kartach książek.
Szukamy domu, w którym mieszkał, kawiarni, w której bywał i ulic, którymi chodził. Uczniowie poznają książkę i świat z zupełnie innej perspektywy.

2-5 godzin

Spacer

Wiek: 13+

od 38 zł/os.

Gry miejskie

Zadanie uczestników polega na wypełnieniu w kreatywny sposób miejsc niedookreślonych w fabule. Tajemnicze zadania pozwalają na aktywne zdobywanie wiedzy, powtarzanie treści czy utrwalanie lektury, a przestrzeń gry doskonale motywuje uczniów do poszukiwania rozwiązań.

2,5 - 4 godzin

Eksploracja

Wiek: 13+

od 38 zł/os.

Warsztaty

Zajęcia, dzięki którym uczestnicy nie tylko poznają sposoby osiągania określonych celów, lecz także mogą je przećwiczyć i korzystając z powarsztatowych materiałów, wykorzystywać w późniejszej praktyce szkolnej.

 

1,5 - 3 godziny

W szkole lub terenowe

Wykład

Wiek: 13+

Zapisz się na newsletter